Mobiliteit Privacy scan

Uw voordeel

Met de inzet van BranchePartners weet u zeker dat:

  • U weet waar er privacy risico’s zijn binnen uw organisatie
  • U een concreet en gedegen advies krijgt waarmee u direct uit de voeten kunt
  • U een rapport ontvangt met bevindingen en aanbevelingen

Bent u er klaar voor om met privacy succes te boeken of zit u in de risicozone?

Om u te ondersteunen bij het in kaart brengen van mogelijke privacy risico’s  biedt BranchePartners u een Mobiliteit Privacy scan aan. Wij geven u een concreet en gedegen advies waarmee u direct uit de voeten kunt en waar mogelijke problemen op voorhand worden voorkomen.

Voorkom boetes van de toezichthouder

De veranderingen in de privacyregelgeving dwingt bedrijven om (aantoonbaar) zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Het is daarom belangrijk om het security- en privacybeleid goed te documenteren en inzicht te hebben in de gegevensverwerkingen in de organisatie en via derden. Het bewuste en veilige gedrag van medewerkers is daarbij een belangrijke factor (bijvoorbeeld het voorkomen van datalekken). Een weerbare organisatie verlaagt de kans op hoge boetes van de toezichthouder.

Voor het realiseren van een goede bescherming van de persoonsgegevens in een organisatie is privacybewustzijn en het proces van privacybewustwording van groot belang. Vragen die hierbij onder andere moeten kunnen worden beantwoord, zijn:

  • Wie is intern verantwoordelijk voor privacy?
  • Is er sprake van specifiek beleid op het gebied van privacy?
  • In hoeverre heeft uw organisatie maatregelen en procedures getroffen met stappen? Vanaf het voornemen om persoonsgegevens te verwerken tot en met het melden van de verwerking en het verstrekken van inlichtingen?
  • Hoe heeft u  aantoonbaar gewaarborgd dat de bepalingen uit de Privacyregelgeving bekend zijn bij alle medewerkers?
  • Wordt er in uw organisatie voor gezorgd dat de verwerking van de persoonsgegevens voor de betrokkenen transparant is en wordt aan de betreffende informatieverplichting voldaan?

Wij komen graag bij u langs

Wij komen een dagdeel bij u langs en inventariseren de stand van zaken. Wij gaan bij de hele organisatie na waar persoonsgegevens worden opgeslagen, verwerkt en of aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Bovendien wordt uw privacy statement beoordeeld of deze voldoet aan de eisen van de huidige privacyregelgeving. Na afloop van onze Mobiliteit Privacy scan ontvangt u een rapport van bevindingen en concrete aanbevelingen.

Meer informatie over de Mobiliteit Privacy scan?

BranchePartners

Hoofdveste 32 b
3992 DG Houten
info@branchepartners.nl

Bel ons voor direct contact:
088 804 05 06

Nieuwsbrief
Lees onze berichten op LinkedIn
BranchePartners op social media