Voorkom narigheid en stel een bewerkersovereenkomst op

  • Home
  • Voorkom narigheid en stel een bewerkersovereenkomst op
contract-tekenen200x200

Als een andere partij namens uw organisatie persoonsgegevens verwerkt, blijft u verantwoordelijk en aansprakelijk. Bovendien is op grond van de privacy regelgeving het sluiten van een bewerkersovereenkomst hierbij verplicht. Ons advies is daarom een overzicht op te stellen van alle bewerkers die in opdracht van u diensten verlenen en de afspraken met deze partijen vervolgens schriftelijk vast te leggen in een bewerkersovereenkomst.

Wat dient er in een bewerkersovereenkomst vastgelegd te worden?

  • Welke persoonsgegevens verzameld worden en met welk doel
  • De duur van de verwerking van de persoonsgegevens
  • De beveiligingsmaatregelen om datalekken te voorkomen
  • Een geheimhoudingsplicht voor de bewerker (inclusief medewerkers)
  • Hoe te handelen wanneer een datalek wordt geconstateerd

Het hebben van een bewerkersovereenkomst alleen is overigens niet genoeg om te voldoen aan uw verplichtingen op het gebied van zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Het goed omgaan met privacygegevens/data is een kwestie van bewustzijn van uw hele organisatie.

In een paar stappen naar een bewust privacybeleid?

BranchePartners

Hoofdveste 32 b
3992 DG Houten
info@branchepartners.nl

Bel ons voor direct contact:
088 804 05 06

Nieuwsbrief
Lees onze berichten op LinkedIn
BranchePartners op social media