Disclaimer e-mail

  • Home
  • Disclaimer e-mail

Disclaimer t.b.v. e-mail

Aan dit bericht inclusief eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De informatie in dit bericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en zijn uitsluitend bedoeld voor geadresseerde. Het verspreiden, vermenigvuldigen of toegankelijk maken van dit bericht aan anderen dan geadresseerde, op welke manier dan ook, mag alleen als wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geven. Externe e-mail wordt door BranchePartners niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. BranchePartners is op geen enkele wijze, evenmin indien de inhoud van dit bericht is gebaseerd op verkregen informatie van geadresseerde of via een derde, aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in dit bericht inclusief in eventuele bijlagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. BranchePartners garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma┬┤s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, gelieve de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het gehele bericht uit uw systeem te verwijderen.

BranchePartners

Hoofdveste 32 b
3992 DG Houten
info@branchepartners.nl

Bel ons voor direct contact:
088 804 05 06

Nieuwsbrief
Lees onze berichten op LinkedIn
BranchePartners op social media