Logo BP_150x134

Disclaimer

Onderstaande disclaimer is van toepassing op de door BranchePartners geëxploiteerde website(s). Verwijzingen naar sites die niet door BranchePartners worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. BranchePartners staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen of informatie die daarop worden gedaan. Deze disclaimer kan onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze webpagina gepubliceerd zijn. Wij raden u dan ook aan deze webpagina met enige regelmaat te bezoeken.

Disclaimer

BranchePartners besteedt constante aandacht aan documenten en informatie die wij op de website(s) en in nieuwsbrieven plaatsen. Desalniettemin kan BranchePartners niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is. Dit geldt voor zowel de openbare pagina’s van de website, de pagina’s bestemd voor onze klanten en verwijzingen naar sites elders. BranchePartners sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen. De website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

BranchePartners behoudt zich het auteursrecht op haar website(s) voor. Bovendien zijn de op de website(s) van BranchePartners voorkomende afbeeldingen en merknamen van BranchePartners auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van BranchePartners  worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van BranchePartners is het toegestaan de informatie op de website(s) van BranchePartners geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden. Niets van de website van BranchePartners mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van BranchePartners is gegeven.

WETEN WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!