Disclaimer

Onderstaande disclaimer en privacy statement zijn van toepassing op de door BranchePartners geëxploiteerde website(s). Verwijzingen naar sites die niet door BranchePartners worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. BranchePartners staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen of informatie die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van BranchePartners betekent dit dat u akkoord gaat met de disclaimer en het privacy-beleid van BranchePartners zoals hieronder staat vermeld.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacy statement kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze webpagina gepubliceerd zijn. Wij raden u dan ook aan deze webpagina met enige regelmaat te bezoeken.

Disclaimer

BranchePartners besteedt constante aandacht aan documenten en informatie die wij op de website(s) en in nieuwsbrieven plaatsen. Desalniettemin kan BranchePartners niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is. Dit geldt voor zowel de openbare pagina’s van de website, de pagina’s bestemd voor onze klanten en verwijzingen naar sites elders. BranchePartners sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

BranchePartners behoudt zich het auteursrecht op haar website(s) voor. Bovendien zijn de op de website(s) van BranchePartners voorkomende afbeeldingen en merknamen van BranchePartners auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van BranchePartners  worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van BranchePartners is het toegestaan de informatie op de website(s) van BranchePartners geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden. Niets van de website van BranchePartners mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf  schriftelijk toestemming van BranchePartners is gegeven.

Privacy Statement

BranchePartners verzamelt gegevens van de bezoekers van haar website(s). BranchePartners respecteert de privacy van al al haar klanten en bezoekers/gebruikers van haar site(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief of opneemt in een met ons afgesloten overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat BranchePartners uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. BranchePartners houdt zich daarbij uiteraard aan de Privacyregelgeving.

De verstrekte persoonsgegevens gebruikt BranchePartners voor de uitvoering van een overeenkomst, voor het ontvangen van de nieuwsbrief, om u op de hoogte te houden van nieuws/informatie en/of om u te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van BranchePartners. Indien u hier geen prijs (meer) op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij onderstaand adres.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat BranchePartners zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. BranchePartners kan uw gegevens ook verkregen hebben van ondernemingen die er hun bedrijf van hebben gemaakt om gegevens te verzamelen en te verkopen. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat BranchePartners uw gegevens voor (bepaalde) commerciële, charitatieve en ideële doeleinden gebruikt, dan kunt u dit laten weten door een brief te sturen naar onderstaand adres.

Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek kunt u richten aan onderstaand adres.

Onze site(s) maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine bestanden die wij op uw computer, tablet of telefoon zetten als u onze website bezoekt. Dat doen we om te zorgen dat de website goed werkt en om het bezoek op de website te meten. Zo meten we welke content veel of juist weinig bekeken wordt. We kunnen met behulp van de gegevens de content beter afstemmen op de bezoekers. Uiteraard houden wij rekening met uw privacy.

Als u gebruik maakt van de website(s) van BranchePartners, gaat u automatisch akkoord met het plaatsen van deze cookies. Deze cookies kunt u uiteraard verwijderen, hoe dat werkt hangt af van de browser waarmee u de website hebt bezocht. Heeft u op verschillende apparaten de website bezocht, dan zult u ze op elk apparaat apart moeten verwijderen. Zet u ze uit, dan kan het zijn dat sommige delen van de website niet goed werken.

Deelt u pagina’s van de website(s) van BranchePartners op sociale media als LinkedIn en Twitter, weet dan dat deze platforms gebruik maken van cookies die ze opslaan op hun servers. BranchePartners heeft hier geen enkele invloed op. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende derde van toepassing. Wij adviseren de privacy verklaringen van de betreffende derde goed te controleren.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid van BranchePartners, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen naar:

BranchePartners

Hoofdveste 32b

3992 DG Houten

Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BranchePartners zijn de algemene voorwaarden van BranchePartners van toepassing.

BranchePartners

Hoofdveste 32 b
3992 DG Houten
info@branchepartners.nl

Bel ons voor direct contact:
088 804 05 06

Nieuwsbrief
@BranchePartners op Twitter
BranchePartners op social media