GDPR (AVG) proof?

Word AVG proof met BranchePartners!

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Deze privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. 

De specialisten van BranchePartners hebben dagelijks contact met ondernemers en merken daarbij dat nog niet alle bedrijven AVG proof zijn. De privacywetgeving is bij deze bedrijven nog onvoldoende in de dagelijkse werkprocessen geïntegreerd. Ook zien wij ondernemers die juist een heel eind op weg zijn met de invoering van de AVG, maar nog behoefte hebben aan een aantal concrete handvatten of een deskundig advies over het door hen ontwikkelde privacybeleid. Wat uw situatie ook is, bij BranchePartners bent u aan het goede adres

Wij hebben drie oplossingen ontwikkeld die u compliant maken.

1. Doe het zelf met het AVG totaalpakket van BranchePartners

BranchePartners biedt een totaalpakket als het gaat om AVG-proof worden. Dit pakket bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Informatiebijeenkomst
  Dit is een bijeenkomst voor u als DGA, directeur of eindverantwoordelijke waarin u een overzicht krijgt van wat er intern georganiseerd dient te worden voor de AVG. Denk aan het in kaart brengen van dataflows, maar ook aan het creëren van een sense of urgency.
 • Workshop
  Een interactieve en praktische workshop, speciaal voor de werknemers die de uitvoering van het project ‘AVG-proof worden’ binnen uw bedrijf op zich nemen. Tijdens de workshop focussen we op de essentie van de privacyregelgeving. Deelnemers gaan direct aan de slag (onder begeleiding) met het in kaart brengen van het privacylandschap (systemen, samenwerkingspartners, dataflows, datasoorten) en het nemen van de eerste maatregelen. Na deze workshop gaan de deelnemers naar huis met een AVG actieschema en kunnen zij zelf aan de slag met de implementatie.
 • Opvolging
  Naar behoefte kunnen we uw stok achter de deur zijn bij de implementatie van het AVG actieschema. Onze specialisten hebben hierbij de rol van procesbegeleider.
 • Overdracht
  Een laatste opvolgbezoek, met afronding en overdracht van het AVG actieschema aan de directie en de privacyverantwoordelijke.
 • Terugkommeeting
  Omdat wetgeving en techniek voortschrijdt, vindt er een half jaar later een terugkommeeting plaats voor de privacyverantwoordelijken. Dit is bedoeld als intervisie en om de puntjes op de i te zetten.

Welke vragen worden tijdens dit traject beantwoord?
Vraagstukken waar we tijdens dit traject (en met name tijdens de workshop) op ingaan, zijn:

 • Wat houdt de AVG in?
 • Hoe brengt u de AVG van papier naar de praktijk?
 • Welke verplichtingen brengt de wetgeving met zich mee?
 • Welke do’s en don’ts zijn van belang om te zorgen dat uw bedrijf compliant is?
 • Privacy management: welke processen moet u implementeren?
 • Hoe stelt u een dataflow op?

Na dit traject heeft u inzicht in de AVG materie en heeft u de noodzakelijke maatregelen getroffen om compliant te zijn én te blijven. Onze specialisten helpen u waar nodig bij het ontwikkelen van praktische oplossingen zoals:

 • Dataflows
 • Overzicht datasoorten, manier van verkrijgen en doel
 • Verwerkersovereenkomsten
 • Privacy-statements, disclaimers (cookies)
 • Proces datalek
 • Procedures en procesbeschrijvingen
 • Personeelsreglementen en/of -handboeken
 • Checklists

2. Ontwikkel samen met BranchePartners uw eigen security- en privacybeleid

De AVG dwingt bedrijven om (aantoonbaar) zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Het is daarom belangrijk om uw security- en privacybeleid goed te documenteren en inzicht te hebben in de gegevensverwerkingen in uw organisatie en via derden. Het bewuste en veilige gedrag van medewerkers is daarbij een belangrijke factor (bijvoorbeeld bij het voorkomen van datalekken). Een weerbare organisatie verlaagt de kans op hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bent u er klaar voor om met privacy succes te boeken of zit u in de risicozone?

BranchePartners ondersteunt u bij het in kaart brengen van mogelijke privacy risico’s en het ontwikkelen van uw eigen privacybeleid. Wij geven u een concreet en gedegen advies waarmee u direct uit de voeten kunt en waarmee mogelijke problemen met de Autoriteit Persoonsgegevens op voorhand worden voorkomen.

In een presentatie van1,5 uur bij u op kantoor praten wij u en uw medewerkers bij over de do’s & dont’s van de AVG en de actualiteiten in de privacyregelgeving. We laten u zien dat de privacyregelgeving geen bedreiging is, maar in veel gevallen juist een kans biedt! We gaan in op vragen als: wat is privacy en waar moet ik aan voldoen, wat is de meldplicht datalekken en hoe kan ik datalekken voorkomen? De presentatie is op de praktijk gericht en nodigt uit tot het inbrengen van praktijkvoorbeelden en het stellen van vragen.

Aansluitend inventariseren wij de stand van zaken op security- en privacygebied in uw bedrijf. Voor het realiseren van een goede bescherming van de persoonsgegevens in een organisatie zijn het proces van privacybewustwording en privacybewustzijn van groot belang. Wij gaan daarom samen met u na waar in uw organisatie persoonsgegevens worden verwerkt en of daarbij aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Vragen die hierbij onder andere moeten kunnen worden beantwoord, zijn:

 • Wie is bij u intern verantwoordelijk voor privacy?
 • Is er sprake van specifiek beleid op het gebied van privacy?
 • In hoeverre beschikt uw organisatie over maatregelen en procedures voor het verwerken van persoonsgegevens en het voldoen aan verzoeken van betrokkenen die hun privacyrechten uitoefenen?
 • Hoe heeft u  aantoonbaar gewaarborgd dat de bepalingen uit de AVG bekend zijn bij alle medewerkers en zij daarnaar handelen?

Bovendien beoordelen wij of uw privacystatement voldoet aan de eisen van de AVG. Na afloop van de dag ontvangt u een rapport van bevindingen en met concrete aanbevelingen om waar nodig de puntjes op de i te zetten.

3. AVG scan

Wilt u weten waar u staat wat betreft de implementatie van de AVG in uw organisatie? BranchePartners scant bij u op kantoor het door u ontwikkelde security- en privacybeleid, waaronder de door u ontwikkelde documenten en werkprocessen. Daarnaast stellen we voor u een privacy beleidsplan op, zodat alle informatie over hoe u omgaat met de AVG overzichtelijk in één document is opgenomen. Hiermee kunt u uw medewerkers informeren over het privacybeleid in uw organisatie en bovendien aan de Autoriteit Persoonsgegevens aantonen dat uw medewerkers op de hoogte zijn. Kenmerkend voor BranchePartners is dat we hierbij uitgaan van een zo pragmatisch mogelijk invulling voor uw organisatie waar u direct mee aan de slag kunt.

Iets voor u?

Wilt u meer informatie één of meerdere van bovenstaande mogelijkheden om met BranchePartners AVG proof te worden of direct een afspraak inplannen? Neem contact op via info@branchepartners.nl of bel 088 804 05 06.

Onze specialisten

Bekijk alle BranchePartners specialisten
BranchePartners

Hoofdveste 32 b
3992 DG Houten
info@branchepartners.nl

Bel ons voor direct contact:
088 804 05 06

Nieuwsbrief
Lees onze berichten op LinkedIn
BranchePartners op social media